Na jakiej podstawie prawnej należy ogłosić konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 października 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2017 r.

PYTANIE

Czy jeżeli będę ogłaszała otwarte konkursy ofert: pierwszy z Ochrony i promocji zdrowia (dotacja będzie pochodziła z budżetu gminy) i drugi na Organizację Letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (źródło dotacji z "alkoholówki"), to czy mogę ogłosić je na podstawie tylko ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu?

Jeśli chodzi o pierwszy konkurs, najczęściej oferty składają stowarzyszenia skupiające osoby starsze, które w swoich ofertach planują zadania tj. prelekcje, pogawędki z lekarzami na temat zdrowia, spotkania z dietetykami odnośnie zdrowego odżywiania się osób w wieku starszym, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, kursy zdrowego żywienia, działania wspomagające aktywność fizyczną osób starszych itp.

Czy nie powinnam go ogłaszać na podst. ustawy o zdrowiu publicznym (art.2, art. 3 ust. 1, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy o zdrowiu publicznym?

W ust. 3 art. 15 tej ustawy jest mowa o wzorze formularza oferty, zgodnie z którym realizator zadania składa ofertę i tu nasuwa mi się pytanie, czy taki wzór oferty może być taki jak przewiduje rozporządzenie z 2016 r.?

Czy należałoby opracować własne wzory ofert, umów i sprawozdań i podjąć je uchwałą Rady?

Natomiast jeśli chodzi o drugi konkurs z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, będzie polegał na zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja jest zaplanowana z "alkoholówki".

Czy należy ogłosić konkurs na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, czy też powołać się na inną ustawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX