Na jakiej podstawie prawnej może być zatrudniony nauczyciel, który w pierwszym roku zatrudnienia nie uzyskał przygotowania pedagogicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1.09.2022 r. nauczyciel legitymujący się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadający przygotowania pedagogicznego, został zatrudniony na 2 lata w wymiarze 1/2 etatu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ponieważ zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. Z przyczyn od niego niezależnych nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego. W roku szkolnym 2023/24 nauczyciel chce kontynuować zatrudnienie, jednak szkoła może mu zaoferować jedynie 0,35 etatu. 1. czy dyrektor musi rozwiązać umowę z nauczycielem z przyczyn organizacyjnych i nawiązać na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy? 2. Czy można byłoby kontynuować zatrudnienie na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, jeżeli nauczyciel sam wystąpi o roczne obniżenie wymiaru etatu do 0,35? 3. Czy okres przygotowania do zawodu ulegnie przerwaniu, tj. rok szkolny 2023/24 nie zostanie zaliczony jako okres przygotowania do zawodu ze względu na zatrudnienie poniżej 1/2 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX