Na jakiej podstawie prawnej marszałek województwa dokonuje uzupełnienia wpisu podmiotu w dziale XI, w sytuacji gdy podmiot... - OpenLEX

Na jakiej podstawie prawnej marszałek województwa dokonuje uzupełnienia wpisu podmiotu w dziale XI, w sytuacji gdy podmiot został wpisany na wniosek z innych działów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej marszałek województwa dokonuje uzupełnienia wpisu podmiotu w dziale XI, w sytuacji gdy podmiot został wpisany na wniosek z innych działów?

W art. 80 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. wskazano jedynie, że marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 ust. 2. Nie ma zatem wymogu, by uzupełniony został wpis w dziale XI z urzędu. Wydaje się, że obowiązkiem marszałka jest jedynie umieszczenie kopii decyzji (jako załącznika) w bazie BDO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX