Na jakiej podstawie prawnej gmina może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania ze środków z Funduszu Solidarnościowego w zakresie Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz "Opieka Wytchnieniowa"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym: "do środków przekazanych z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38)". Zatem środki z Funduszu są środkami pozabudżetowymi.

Natomiast w myśl art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane są dotacją celową.

Na jakiej podstawie prawnej gmina może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania ze środków z Funduszu Solidarnościowego w zakresie Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz "Opieka Wytchnieniowa"?

Czy te dwa zapisy nie są ze sobą sprzeczne?

Skoro środków z Funduszu Solidarnościowego nie mam w budżecie, to na jakiej podstawie mogę udzielić dotacji celowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX