Na jakiej podstawie pracownicy OPS mogą realizować zadnia z ustawy wprowadzającej Program 500+?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2016 r.

PYTANIE

W związku z wprowadzeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zadanie jej realizacji zostało przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Wójt gminy udzielił kierownikowi GOPS upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w tej sprawie oraz na wniosek kierownika jednemu z pracowników takiego samego upoważnienia.

Czy konieczne jest, aby każdy pracownik OPS zajmujący się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu czy też ustawą o świadczeniach rodzinnych lub ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów posiadał upoważnienie wójta do prowadzenia postępowania w tych sprawach, czy też wystarczające jest wskazanie w zakresie czynności pracownika realizacji zadań wynikających z ww. ustaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX