Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik miał wypadek w pracy, został pogryziony przez pasażera, sporządzono protokół powypadkowy, wypłacono jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Pracownik przyniósł faktury i zaświadczenie, na którym jest napisane: "zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r., rozdz. 6 art. 41 ust. 5) - profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), do którego doszło w wyniku wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych jest finansowane przez pracodawcę".

Czy na podstawie takiego zaświadczenia pracodawca może zwrócić koszty poniesione podczas leczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?