Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o rozbiórkę komina stalowego o wysokości 30,3 m na terenie kotłowni zasilającej sąsiednie budynki wielorodzinne. Prace budowlane polegać będą na demontażu stalowego trzonu komina o wysokości 24 m usytuowanego na budynku o wysokości około 6 m. Zatem łączna długość komina wyniesie około 30,3 m. Odległość komina usytuowanego na budynku kotłowni wynosi odpowiednio od granic działek sąsiednich: 1,78 m i 5,84 m. Projekt budowlany nie zawiera m.in. obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane. Projekt budowlany zatem nie jest kompletny i organ architektoniczno-budowlany winien wszcząć postępowanie i postanowieniem nałożyć na inwestora obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego.

Na jakiej podstawie organ powinien ustalić strony postępowania i na jakim etapie zawiadomić strony o planowanej inwestycji?

Czy należy ustalić obszar oddziaływania planowanej inwestycji przed wszczęciem postępowania, zawiadomić strony i postanowieniem nakazać wskazanie obszaru oddziaływania inwestycji (który może różnić się od tego co ustali organ)?

Czy może należy wszcząć postępowanie i jako stronę uznać jedynie inwestora, wysłać postanowienie o uzupełnienie braków, poczekać na jego uzupełnienie czyli wskazanie obszaru oddziaływania wyznaczonego przez projektanta i w późniejszym etapie zawiadomić pozostałe strony na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?