Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie organ administracji geologicznej może wezwać do uzupełnienia przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji geologicznej? Przedłożona dokumentacja nie spełnia wymagań określonych we właściwym rozporządzeniu Ministra Środowiska, nie zawiera wszystkich określonym w nich elementów. Ponadto stwierdzona budowa geologiczna wykonanych otworów znacznie odbiega od budowy geologicznej stwierdzonej w otworach archiwalnych występujących w pobliżu.

Jak w takiej sytuacji wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji, by odpowiadała ona przepisom prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?