Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r.

PYTANIE

Podmiot prowadzący działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych składuje na działce będącej jego własnością (inna działka niż wykonywanie działalności gospodarczej) używane opony samochodowe przeznaczone do odsprzedaży. Podmiot stoi na stanowisku, że opony te, mogące być ponownie wykorzystane, nie stanowią odpadu, ale produkt. W ocenie organu jest to działalność w zakresie gospodarowania odpadami (opony używane, czyli przedmioty, których posiadacz się pozbywa) i wymagane jest w tym przypadku zezwolenie na zbieranie odpadów, zatem przedsiębiorca składuje je aktualnie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (wytwarzane przez siebie odpady z racji działalności -napraw i konserwacji pojazdów- przetrzymuje w innej lokalizacji).

Czy ma tu znaczenie źródło pochodzenia opon?

Na jakiej podstawie używana już opona zdatna jeszcze do użytku przez nowego posiadacza jest odpadem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?