Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie zgodnie z zaleceniami Wód Polskich należy określić w operacie wodnoprawnym:

a) maksymalny zrzut ścieków do ziemi, do wód lub urządzeń kanalizacyjnych w m3 na sekundę (Qmax,s) - czy z maksymalnego dobowego/rocznego zrzutu ścieków lub inaczej?

b) maksymalną ilość wód opadowych odprowadzanych wód lub urządzeń wodnych w m3 na sekundę (Qmax,s) - czy z maksymalnej godzinowej ilości wód opadowych obliczonej dla czasu trwania deszczu nawalnego równego 15 minut (900 s) tj. Qmax,h [m3/h] = (Q [l/s]*900 [s])/1000, gdzie Q to natężenie deszczu nawalnego, wówczas: Qmax,s [m3/s] = Q[max,h]/3600 [s] - czy może bezpośrednio z przeliczenia jednostek natężenia deszczu nawalnego Q z [l/s] na [m3/s]?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację