Na jakiej podstawie określić opłatę za gospodarowanie odpadami właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który nie składa... - OpenLEX

Na jakiej podstawie określić opłatę za gospodarowanie odpadami właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który nie składa deklaracji z uwzględnieniem stawki opłaty dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie, w jaki sposób (na jaki czas) określić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej gdy:

- nie składa deklaracji z uwzględnieniem stawki opłaty dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny,

- nie segreguje odpadów komunalnych i wyjaśnia, że nie będzie ich segregował, a z raportów przekazanych przez firmę realizującą odbiór odpadów wynika, iż z nieruchomości takiej odbierane są w okresie miesiąca wyłącznie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nie są wystawiane odpady segregowane.

Czy decyzja taka powinna być wydawana za miesiące, które już minęły czyli na okres zamknięty (ubiegły)?

Czy też decyzja taka może być wydana na okres otwarty w trybie określonym w art. 6o ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) – dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX