Na jakiej podstawie należy wypłacać ekwiwalent pieniężny członkom ochotniczych straży pożarnych? - OpenLEX

Na jakiej podstawie należy wypłacać ekwiwalent pieniężny członkom ochotniczych straży pożarnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych uchylił art. 28 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej na podstawie, którego nasza gmina ma podjętą uchwałę dot. wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP. Przepis art. 55 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wymienia przepisy wykonawcze, które nie tracą mocy po uchyleniu ich podstaw do wydania. Nie ma tam mowy o art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jest tylko sformułowanie zawarte w art. 48 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych dotyczące czasu do kiedy gminy mają podjąć nowe uchwały.

Czy do czasu podjęcia nowej uchwały przez radę gminy, wójt może dokonywać płatności ekwiwalentu, w szczególności za 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX