Na jakiej podstawie należy wydać wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2022 r.

PYTANIE

Z dniem 31.01.2022 r. wszedł w życie przepis art. 73 ust. 1a ustawy z 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) - dalej p.r.d., dodany ustawą z 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) umożliwiający zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych. Z zapisów tego przepisu nie wynika aby osoba zgłaszająca wniosek o rejestrację pojazdu nie mogła jednocześnie wystąpić o wtórnik tablic rejestracyjnych, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu ( np. z innego powiatu). Czy zatem, aby uzyskać wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, wzorem procedury przewidzianej w art. 73 ust. 1b p.r.d. – właściciel pojazdu będzie zmuszony wystąpić także o taki wtórnik wyłącznie do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji w innym powiecie, czy też zgodnie z art. 74a ust. 1, 8 i 9 p.r.d. – do organu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX