Na jakiej podstawie należy pobrać opłatę za odpady komunalne od hoteli jeżeli w hotelu zamieszkali uchodźcy z Ukrainy? - OpenLEX

Na jakiej podstawie należy pobrać opłatę za odpady komunalne od hoteli jeżeli w hotelu zamieszkali uchodźcy z Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie należy pobrać opłatę za odpady komunalne od hoteli - jest to działalność gospodarcza ale w hotelu zamieszkali uchodźcy z Ukrainy. (mieszkają dwa miesiące)? Klasyfikować jako usługi hotelarskie czy jak nieruchomość zamieszkałą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX