Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie zgodnie z zaleceniami Wód Polskich należy określić w operacie wodnoprawnym średniodobowy zrzut ścieków przemysłowych stanowiących odcieki z miejsc magazynowania odpadów, wprowadzanych do wód lub urządzeń kanalizacyjnych?

Tego rodzaju ścieki przemysłowe mają charakter wód opadowych, więc słusznym wydaje się obliczanie ich ilości tak, jak liczy się ilość wód opadowych. Wówczas średniodobowy zrzut ścieków można obliczyć na podstawie dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, wyliczonego ze wzoru: Qdop,r= wsp. spływu*F*H [m3/rok], gdzie H stanowi średnią roczną ilość opadów z wielolecia w Polsce (np. H=0,6 m).

Czy to poprawny wzór i podejście?

Czy wtedy średniodobowy zrzut ścieków uzyskamy poprzez podzielenie dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków przez całkowitą ilość dni w roku, czy dzieląc go przez średnią ilość dni w roku, w których w Polsce pada deszcz np. 150 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?