Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r.

PYTANIE

Starosta prowadzi postępowanie w sprawie odtworzenia zlikwidowanego rowu oraz budowli z nim związanych (przepustu pod drogą). Wniosek o odtworzenie rowu złożyła właścicielka nieruchomości położonych na początku rowu. Z map zarówno obowiązujących, jak i historycznych wynika, że rów istniał (częściowo nawet na wydzielonej działce będącej własnością gminy). Znaczna część rowu (około 500 m) zanikła lub została celowo zlikwidowana (prawdopodobnie wskutek rolniczego użytkowania na znacznym obszarze po obu stronach rowu, likwidacji stawu itp.). Powoduje szkody na działkach sąsiadujących z jego początkowym odcinkiem (będących własnością skarżącej). W toku prowadzonego postępowania nie udało się ustalić, jakie parametry miał ten rów. Na obszarze, przez który rów przebiegał, dokonano takich zmian, że odtworzenie rowu wymagałoby dokładnej analizy, sporządzenia dokumentacji (np. operatu wodnoprawnego) przez biegłego, a nawet wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę tego rowu (które objęłoby swoim zakresem całość rowu, a nie tylko początkowy odcinek). Czy w celu nakazania właścicielowi działki, na której kiedyś był rów, właściwsze byłoby zastosowanie art. 64b czy art. 64a ust. 5 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.? Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że zastosowanie obu przepisów byłoby właściwe w tym przypadku. Czy w decyzji wydanej na podstawie art. 64a ust. 5 pr. wod. można nałożyć na właścicieli działek jedynie obowiązek odtworzenia rowu, bez podania jego parametrów oraz warunków odbudowy, które zdaniem starosty powinny być określone w postępowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?