Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie w zakresie uwzględniania kosztów opłat bankowych oraz obowiązkowych składek na rzecz samorządu zawodowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Czy w przypadku opłat bankowych dowodem będzie sam wyciąg bankowy, a w przypadku składek na samorząd zawodowy będzie to potwierdzenie przelewu? Jaki należy wpisać numer dowodu księgowego w takim wypadku? Spotkałem się wcześniej z praktyką wystawiania dowodów wewnętrznych w zakresie takich opłat, ale chyba nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie przewiduje wystawiania dowodów wewnętrznych w zakresie takich opłat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?