Na jakiej podstawie można zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadamy orzeczenie ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym to jest zapis w zaleceniach "Rozważyć możliwość zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (na wniosek rodzica)". Proszę o informację, czy istnieją wzory takich wniosków? Orzeczenie wydała poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX