Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz zwrócił się do starosty o zezwolenie na wykonanie cięć sanitarnych drzew w lesie o pow. 6 ha (Ls wg ewidencji) będącym własnością gminy. Dla lasu gmina nie posiada UPUL ani IST.

Czy w tej sytuacji starosta może wydać zezwolenie na wykonanie cieć sanitarnych i usunięcie suchych drzew w lesie?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie i w jakim trybie?

Czy na wniosek burmistrza, który zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z art. 13 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?