Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno - pedagogicznej biorącemu udział w formie doskonalenia - kurs, szkolenie, konferencja itp. (np. 1-dniowe) należy udzielić urlopu szkoleniowego i na jakiej podstawie?

Proszę o wyjaśnienie sytuacji, gdy nauczyciel chce wziąć udział w formie doskonalenia z własnej inicjatywy oraz gdy pracodawca chce wysłać pracownika i opłaca mu tą formę?

Jeśli nie urlop szkoleniowy to jaka jest inna podstawa prawna jego nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?