Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka zgłasza się do OPS w sprawie zwiększenia godzin na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Petentka nie pracuje, sprawuje opiekę nad dziećmi. Z zaświadczenia ze szkoły dziecka wynika, że ma przyznane i korzysta z 2 godzin rewalidacji. Rodzic został poinformowany o możliwości korzystania z terapii psychologicznej w tut. Ośrodku. Matka oświadczyła że nie chce korzystać z takiej pomocy i prosi o przyznanie psychologa w ramach SUO, dotychczas otrzymuje taką pomoc w liczbie 5 godzin tygodniowo - ter. pedagogiczna. Czy na podstawie odmowy korzystania z usług psychologa w ośrodku (darmowe wizyty), można napisać odmowną decyzję, powołując się na art. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?