Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w szczególności, gdy:

dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku

Mam takiego kontrahenta, który w 2015 r. został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.

Na jakiej podstawie w 2016 r. mogę utworzyć odpis aktualizujący na należność w koszty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację