Na jakiej podstawie można dochodzić zwrotu kosztów postępowania podatkowego z tytułu zapłaty opłaty skarbowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 listopada 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2009 r.

PYTANIE

Organ podatkowy zgodnie z informacją przekazaną przez WSA w Gorzowie o nieuiszczonej opłacie skarbowej od pełnomocnictwa wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty skarbowej. Podatnik po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania skorzystał z prawa do wypowiedzenia się i pismem poinformował organ podatkowy, iż skarga złożona do WSA została przekazana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze i tam zostało złożone pełnomocnictwo do sprawy oraz uiszczona opłata skarbowa. Przekazanie sprawy z organu odwoławczego do sądu nie obliguje podatnika do ponownego uiszczenia ww. opłaty. Organ przyjął stosowne wyjaśnienia i wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Podatnik uważa, że organ podatkowy poprzez wszczęcie postępowanie w sprawie opłaty skarbowej naraził podatnika na koszty związane z wniesieniem pisma wyjaśniającego okoliczności złożenia pełnomocnictwa. Nadanie przedmiotowego pisma łączy się bowiem z koniecznością uiszczenia opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą w kwocie 3,75 zł.

Czy wobec tego podatnik ma prawo do zwrotu ww. kosztów?

Czy podatnik może wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu dochodzenia ww. kwoty?

Nadmieniam, że wszczęcie postępowania przez organ podatkowy było oparte na informacji z sądu przekazywanej zgodnie z art. 11 ustawy o opłacie skarbowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX