Na jakiej podstawie możliwe jest udzielenie informacji o zdrowiu pacjenta Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest aktualna podstawa prawna udzielenia informacji o zdrowiu pacjenta Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym?

Czy podmiot leczniczy (sp. z o.o.) ma obowiązek udzielić informacji Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, na temat potwierdzenia, że dana osoba korzystała w danym okresie ze świadczeń NFZ z zakresu zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i neurologii oraz informacji na temat rozpoznania jednostek chorobowych, przebiegu leczenia, przyjmowanych leków, rokowań, zaleceń?

SKW jako podstawę udzielenia takiej informacji podaje art. 33 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 2, 3, 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7.12.2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających (Dz.U. poz. 2334), kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, którego celem jest ustalenie czy osoba spełnia warunki rękojmi zachowania tajemnicy.

Czy na podstawie powołanej podstawie prawnej należy udostępnić informację czy odmówić udzielenia jeżeli tak to jakimi przepisami należy to uzasadnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy