Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie można wystawić upoważnienie dla innego pracownika w celu zastępstwa głównego księgowego w razie jego nieobecności tj. choroby czy urlopu?

Czy takie upoważnienie powinien wystawić dyrektor szkoły czy główny księgowy?

Czy upoważnienie powinno być wystawiane każdorazowo dla zaistniałej sytuacji czy może być wystawione jednorazowo, bez ograniczeń czasowych dla danego pracownika z adnotacją w razie nieobecności głównego księgowego w pracy?

Bardzo proszę o podanie podstaw prawnych do wystawienia takiego upoważnienia.

Czy takie upoważnienie powinno zawierać szczegółowy zakres czynności czy ogólny zakres np. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów?

Czy upoważniony pracownik podpisuje się swoją pieczątką imienną i obok swojego podpisu pisze "z upoważnienia", czy wystawione upoważnienie wystarczy aby był jego podpis i pieczątka imienna bez dopisku z upoważnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?