Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zamierza zbyć nieruchomość, na której znajduje się wylot brzegowy służący do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (wraz z separatorem) objęty pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terminem ważności do 30.12.2030 r. Termin ewentualnej sprzedaży posesji przypadnie w roku 2021.

Jakie obowiązki będą ciążyły na zbywcy, a jakie na nabywcy w związku z w/w pozwoleniem wodnoprawnym na wylot brzegowy, np. przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego, informowanie organów o zmianach właścicielskich, itp.?

Na jakie zapisy należałoby zwrócić uwagę w projekcie ewentualnej umowy kupna-sprzedaży terenu w odniesieniu do wylotu brzegowego i istniejącej sytuacji prawnej tak, aby na zbywcy nie ciążyły jakiekolwiek obowiązki związane z tym obiektem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?