Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu gminy wpłynął wniosek o rzekomym zakopywaniu odpadów przez sąsiadów. Oględziny terenu nie wykazały, aby na wskazanym terenie doszło do składowania lub magazynowania odpadów. Organ orzekł, że nie miał podstaw do wszczęcia postępowania z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.

Na jakie przepisy prawne powinien powołać się burmistrz w przypadku, kiedy wnioskodawca zgłasza rzekome zakopanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?