Na jakich zasadach zatrudnić obywateli Ukrainy w Niemczech? - OpenLEX

Na jakich zasadach zatrudnić obywateli Ukrainy w Niemczech?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska firma, zajmująca się branżą budowlaną planuje zatrudnić obywateli Ukrainy w celu pracy w Niemczech. Aktualnie w firmie nie ma zatrudnionego ani jednego pracownika. Właściciel firmy planuje zatrudnić pracowników z Ukrainy na umowę zlecenie i chce ich od razu oddelegować na około 5-6 miesięcy do prac budowlanych w Niemczech. Pracownicy z Ukrainy będą świadczyć usługi jedynie w Niemczech, natomiast w Polsce świadczone usługi będą tylko przez Właściciela. Pracownicy, którzy mają być oddelegowani na stale mieszkają na Ukrainie, nie posiadają Polskiego adresu. Na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w miejscu wykonywania pracy wpisana jest Federacja Niemiecka i rodzaj umowy: umowa zlecenie.

Czy zaraz po zatrudnieniu obywateli Ukrainy, można od razu delegować ich do Niemiec?

Czy pracując dla polskiego pracodawcy muszą oni wykonywać pracę i być ubezpieczeni w Polsce przed pracą w Niemczech?

Do jakiego kraju odprowadza się podatki i opłaca się składki w przypadkach: -gdy pracownicy (sami Ukraińcy) będą oddelegowani do Niemiec, a w Polsce zostanie jedynie właściciel; -pracownicy będą świadczyli usługi tylko i wyłącznie na terenie Niemiec; -przychody z Niemiec mogą przewyższać przychody z Polski?

Czy jeżeli pracownicy od razu po zatrudnieniu będą świadczyli usługi w Niemczech to czy musimy składać wniosek o dokument A1?

Czy przychód z pracy w Polsce może być niższy niż przychód z Niemiec?

Czy są jakieś proporcje, które decydują o odprowadzaniu podatku oraz składek ZUS za pracowników i pracodawce?

Jakie dokumenty należy złożyć obywatelom Ukrainy, przed delegacją/pracą w Niemczech?

Czy konieczne jest ubieganie się o wizę Vander Elst?

Czy jeśli chodzi o dokumenty konieczne do uzyskania A1, dla Ukraińców i delegowania ich do Niemiec czy wystarczą:US-3,US-55,kopia umowy za potwierdzeniem opis dlaczego potrzebujemy A1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?