Na jakich zasadach wnoszone jest do sądu odwołanie od wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Spółka X z siedzibą w Lublinie rozwiązała za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z panem X., przedstawicielem handlowym, wskazując jako przyczynę niskie wyniki sprzedaży. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4.500 brutto. Pracował na terenie województwa lubelskiego, zaś miejsce zamieszkania miał w Lubaczowie. Pracownik chce wnieść pozew do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy.

1. Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty od tego pozwu?

2. Jaka jest wartość przedmiotu sporu?

3. Jaki sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX