Na jakich zasadach SPZOZ może udzielać świadczeń z udziałem podwykonawcy? - OpenLEX

Nowość Na jakich zasadach SPZOZ może udzielać świadczeń z udziałem podwykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy SP ZOZ-em. Planujemy przystąpić do konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii.

Czy, w przypadku uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń stomatologicznych, jest możliwe podpisanie umowy z podwykonawcą - dentystą, któremu udostępnimy gabinet oraz wymagany w umowie z NFZ sprzęt, natomiast wszelkie koszty funkcjonowania gabinetu przejmie podwykonawca?

Rozliczenie z podwykonawcą wyglądałoby tak, że wystawiałby rachunki stanowiące 80% wartości kontraktu.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku publicznych podmiotów leczniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX