Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przedłożyła w naszym zakładzie:

1)

zaświadczenie z uczelni, iż studiowała w latach 1 października 1977 r. - 30 czerwca 1981 r.

2)

następnie ma wystawione świadectwo pracy na okres od dnia 15 sierpnia 1983 r. do 31 lipca 1991 r. W świadectwie jest wpis, że korzystała z urlopu wychowawczego od 1 listopada 1988 r. do 31 października 1993 r.(z tym, że okres od 1 sierpnia 1991 r. - 31 października 1993 r. jest okresem po rozwiązaniu umowy o pracę przez zakład pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjno-ekonomicznych,

3)

przedłożyła też zaświadczenie z ZUS, z adnotacją, iż "korzystała z przerwy w zatrudnieniu od 1 listopada 1993 r. do 22 lipca 1997 r. odpowiadającej okresowi urlopu wychowawczego"

4)

w naszym zakładzie podjęła pracę od dnia 16 czerwca 1997 r. i pracuje nadal.

Czy wszystkie powyższe okresy zaliczane są do wypłaty nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?