Na jakich zasadach przysługuje nauczycielowi świadczenie przedemerytalne? - OpenLEX

Na jakich zasadach przysługuje nauczycielowi świadczenie przedemerytalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

57-letnia nauczycielka zatrudniona w ostatnim roku w wymiarze 6/26 etatu jako wychowawca świetlicy została zwolniona z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie art. 20 KN z dniem 31.08.2022 r. Nauczycielka posiada 30 letni staż pracy. Po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy nie uzyskała zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na nieosiągnięcie w ostatnich 18 miesiącach minimalnego wynagrodzenia.

Czy nauczycielka ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Nauczycielka nie posiada prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX