Na jakich zasadach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w przypadku równoległego zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony od 2012 r. na stanowisku inspektora ds. BHP. W 2020 r. od dnia 1 sierpnia na mocy porozumienia stron, zmniejszono wymiar etatu pracownika do 1/2. Od 1 sierpnia 2020 r. zawarto drugą umowę o pracę (1/2 etatu), na odrębne stanowisko.

Czy pracownikowi z tytułu drugiej umowy, zawartej od 1 sierpnia 2020 r., będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX