Na jakich zasadach pracownik ponowi odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym w przypadku otrzymania od pracodawcy tzw. firmowej karty kredytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przekazanie karty kredytowej pracownikowi przez pracodawcę protokolarnie jako mienie powierzone, oznacza że:

·

odpowiada on za szkodę w tym mieniu tj. samej karcie (np. za jej uszkodzenie)

·

czy odpowiada za szkodę na zasadzie art. 124 § 1 k.p. (za zakupy prywatne) w powierzonych mu w ten sposób (poprzez kartę) środkach pieniężnych, których wysokości nie zna w chwili przekazywania mienia w postaci samej karty (karta ma określone limity dzienne ale nie ogranicza wydatków w skali miesiąca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX