Na jakich zasadach pracodawca przekazuje pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 29 § 3 k.p. pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Jak należy interpretować ten przepis, jeśli pracownik zatrudniony od 1.05.2023 r. (na czas określony 3 m-cy) otrzymał informację w nowym stanie prawnym i od 1.08.2023r. zawieramy z nim kolejną umowę na czas określony i nie uległy zmianie warunki zatrudnienia, to czy przy tej kolejnej umowie pracodawca powinien również przygotować informację o warunkach zatrudnienia?

Czy dopuszczenie do pracy w myśl tego przepisu oznacza pierwsze dopuszczenie, czy w ramach każdej z kolejnych umów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX