Na jakich zasadach pracodawca może zatrudnić młodocianego na umowę zlecenie? - OpenLEX

Na jakich zasadach pracodawca może zatrudnić młodocianego na umowę zlecenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca chce zatrudnić młodocianego (17 lat) na umowę zlecenie.

Jakie dokumenty musi dostarczyć młodociany, czy jest wymagana zgoda rodzica, czy są konieczne badania lekarskie?

Czy pracodawca ma jakieś dodatkowe obowiązki z tytułu zatrudnienia młodocianego?

Pracodawca jest firmą produkcyjną.

Na jakim stanowisku może zatrudnić młodocianego - jakie czynności może wykonywać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX