Na jakich zasadach należy rozliczyć składki zapłacone za ubezpieczonego zleceniobiorcę w efekcie wykonania wskazań kontrolnych? - OpenLEX

Na jakich zasadach należy rozliczyć składki zapłacone za ubezpieczonego zleceniobiorcę w efekcie wykonania wskazań kontrolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2015 r.

PYTANIE

Firma po kontroli ZUS musi dokonać korekt deklaracji za poprzednie lata 2010-2011. Korekta ta dotyczy umowy zlecenie z osobą, która pierwotnie była uznana za studenta, jednak w czasie kontroli okazało się, że nie jest studentem i podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Firma dokonała stosownych korekt i dopłaciła składki ZUS.

Które składki powinny być zwrócone przez zleceniobiorcę i co zrobić jeżeli nie ma możliwości ich odzyskania?

Czy w przypadku zwrotu tych składek zleceniobiorca ma możliwość ich odliczenia w danym roku, czy do tego potrzebuje jakieś zaświadczenie od firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?