Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarto umowę o pracę na czas określony z pracownikiem, który jest terytorialsem. Pracodawca chciałby zakończyć z nim stosunek pracy wraz z końcem tej umowy. Na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej jednak jest napisane:

"W okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, a przed jej zakończeniem - pracodawca nie może zwolnić ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Ochrona ta nie przysługuje jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca ma podstawy by rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy."

Czy w związku z tym pracodawca może nie przedłużać pracownikowi umowy? Czy jest zobligowany nawiązać z nim kolejny stosunek pracy?

Czy zatrudniając na umowę na czas nieokreślony pracownika, który odbywa terytorialną służbę wojskową, nie można z nim rozwiązać umowy? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?