Na jakich zasadach można otrzymać ulgę w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji do budżetu powiatu oraz jak... - OpenLEX

Na jakich zasadach można otrzymać ulgę w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji do budżetu powiatu oraz jak liczyć odsetki za zwłokę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Szkoła niepubliczna 17.03.2017 r. wniosła o rozłożenie na raty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 r. i 2016 r. Sama przeprowadziła audyt dokumentacji i stwierdziła, że informacje o uczniach składane w 2015 i 2016 r. były nieprawidłowe.

W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w tej sytuacji?

Od jakiej daty powinny być naliczane odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i w jakiej wysokości w przypadku rozłożenia kwoty na raty oraz w przypadku braku zgody na rozłożenie na raty?

Czy decyzję wystawia starosta?

Czy rozłożenie płatności na raty nie będzie stanowiło pomocy publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX