Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udzieliła w 2014 r. Fundacji LGD pożyczkę z terminem zwrotu do 31 grudnia 2014 r. (ujęto w przychodach i rozchodach budżetu), czyli z chwilą otrzymania przez Fundację zwrotu środków z rozliczenia projektu.

Fundacji grozi niezaliczenie wszystkich poniesionych przez nią wydatków do kwalifikowanych, co może skutkować nieprzekazaniem z urzędu marszałkowskiego środków we wnioskowanej wysokości, a co z tym jest związane, będzie ich brak na zwrot pożyczki dla gminy.

Czy w takim przypadku gmina może umorzyć pożyczkę dla LGD?

Jaka jest ewidencja księgowa takiego zdarzenia gospodarczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację