Na jakich zasadach główny księgowy może otrzymywać dodatek stażowy? - OpenLEX

Na jakich zasadach główny księgowy może otrzymywać dodatek stażowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1) Organizacja jest jednostką naukowo badawczą. Na podstawie Układu Zbiorowego Pracy pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy w instytucie.

Czy główny księgowy może otrzymywać dodatek stażowy?

Instytucja podlega ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - art. 5 ust. 2 wspomnianej ustawy.

2) Instytucja będzie wypłacać pracownikom nagrodę z zysku za rok 2015 natomiast Dyrekcja otrzymuje nagrodę roczną na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. W okresie styczeń - marzec 2015 r. pracownik był na stanowisku p.o Głównego Księgowego od kwietnia 2015 r. pracownik jest na stanowisku Głównego Księgowego.

Jaką nagrodę powinien otrzymać Główny Księgowy za rok 2015?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX