Na jakich zasadach dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia członka rady nadzorczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r.

PYTANIE

Do spółki wpłynęło pismo komornika nakazujące zajęcie wierzytelności oraz zajęcie wynagrodzenia za pracę. Osoba, której dotyczy sprawa, jest członkiem rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Członek zarządu sprawuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, w myśl art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez zawierania odrębnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie wypłacane jest periodycznie, w stałej wysokości.

Czy przedmiotowe wynagrodzenie jest chronione w taki sam sposób, jak wynagrodzenie z umowy o pracę? Czy członek rady nadzorczej powinien z zajęcia otrzymać 50% wynagrodzenia netto, czy na konto komornika powinna być przekazywana cała kwota?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX