Na jakich zasadach były pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozwiązuje umowę z dniem 27.02.2023 w związku z przejściem na emeryturę. W dniu 29.02.2024 r. przysługuje mu nagroda jubileuszowa za 40-lecie pracy. W regulaminie wynagradzania spółki jest postanowienie, że nagrodę jubileuszową może otrzymać pracownik, który spełnia warunki i wypłata nagrody może być zrealizowana, jeśli pomiędzy tym co miałby wypłacone nie będzie termin większy niż 12 miesięcy taka nagrodę możemy wypłacić wcześniej.

Jak prawidłowo wyliczyć terminy?

Czy okres pomiędzy datą rozwiązania 27.02.2023 a datą wypłaty 29.02.2024 r., uprawnia pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej?

Czy liczymy, że termin nie więcej niż 12 miesięcy zostaje zachowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX