Na jakich warunkach można zatrudnić pracownika z zagranicy (Ukraińca)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca chce zatrudnić pracownika z zagranicy (Ukraińca). Pracownik posiada wizę i pozwolenie na pracę.

Na jakich warunkach można zatrudnić tego pracownika?

Jakich formalności należy dochować żeby go zatrudnić?

Czy trzeba prowadzić dokumentację kadrową taką samą jak dla polskiego pracownika?

Jakie składki ZUS należy za niego odprowadzić jeżeli byłoby to jego jedyne zatrudnienie?

Na jakich zasadach naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od takiego zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access