Na jakich kontach zaksięgować poniesione przez wspólnotę koszty, które zostaną zwrócone na konto bankowe wspólnoty przez ubezpieczyciela, oraz zapłatę faktur przez ubezpieczyciela bezpośrednio wykonawcy napraw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wspólnocie doszło do pożaru hali garażowej. Wspólnota poniosła z tego tytułu koszty ekspertyz, napraw, remontów, materiałów. Część tych kosztów zostanie zwrócona przez ubezpieczyciela na konto bankowe wspólnoty, a część zostanie rozliczona bezpośrednio z wykonawcą napraw (faktury zostały wystawione na wspólnotę, natomiast w umowie z wykonawcą uwzględniono zapis, że płatności za te faktury dokona ubezpieczyciel; w przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi zapłaty, wspólnota zobowiązana jest do uregulowania płatności).

Na jakich kontach zaksięgować:

- poniesione przez wspólnotę koszty, które zostaną zwrócone na konto bankowe wspólnoty przez ubezpieczyciela,

- poniesione przez wspólnotę koszty, które zostaną rozliczone przez ubezpieczyciela bezpośrednio z wykonawcą napraw,

- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela,

- zapłatę faktur przez ubezpieczyciela bezpośrednio wykonawcy napraw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX