Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jaki okres należy przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego/świadczenia pielęgnacyjnego, związku z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19?

Czy do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (tak jak została przedłużona ważność orzeczenia), czy też do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 60. dzień od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku pielęgnacyjnego/świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności na czas określony ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?