Na ile regulamin szpitala może przenosić odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem na rodziców z nim przebywających w placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie oddziału dziecięcego dodano zapisy typu "rodzic lub opiekun podczas sprawowania opieki nad dzieckiem ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo np. zamknięcie barierek łóżeczka zapobiegające wypadnięciu dziecka, rodzic odchodząc zasuwa blokadę łóżka oraz fakt odejścia zgłasza personelowi".

Czy zawarcie tych zapisów w regulaminie zabezpiecza szpital jak i jego personel przed ewentualnymi roszczeniami w razie wypadku dziecka na oddziale, przebywającego w tym czasie z opiekunem?

Czy zapoznanie się z regulaminem powinno być przez rodziców / opiekunów podpisywane wraz z adnotacją o tym?

Czy takie przeniesienie odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem na oddziale dziecięcym na rodziców jest skuteczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX