Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na czym powinno polegać prowadzenie dziennika wg chronologii (art. 14 u.o.r.)?

Spółka prowadzi dziennik wg chronologii ewidencyjnej w ramach danego rejestru, tzn: każdy dowód księgowy oznaczony jest odpowiednim symbolem rejestru i kolejnym numerem porządkowym, dokumenty księgowane są do bufora; po sprawdzeniu partii dokumentów zapisywane są do księgi. Podczas zapisu system nadaje kolejny numer każdemu dokumentowi w ramach tego zapisu w kolejności alfabetycznej rejestrów. Wszystkie dokumenty dotyczące danego miesiąca, ujęte są w tym miesiącu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?