Na czym polega zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej i polisy ubezpieczeniowej? - OpenLEX

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej i polisy ubezpieczeniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle art. 48a u.o. posiadacz odpadów musi posiadać zabezpieczenie roszczeń.

Na czym polega gwarancja bankowa, a na czym polisa ubezpieczeniowa?

W przypadku gwarancji bankowej, jaką można mieć pewność, że jest ona utrzymywana przez przedsiębiorcę?

Czy starosta musi występować do banku z takim zapytaniem?

Czy instytucja finansowa na podstawie postanowienia starosty będzie wiedzieć, że takie zabezpieczenie roszczeń musi istnieć przez okres obowiązywania zezwolenia na gospodarowanie odpadami i gdy ewentualnie przedsiębiorca wcześniej wypłaci zabezpieczenie roszczeń, to starosta zostanie w jakiś sposób powiadomiony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX