Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna wydania zezwolenia przez dyrektora szkoły nauczycielowi, który chce uczestniczyć w szkoleniu zawodowym w trakcie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z klasą? Problemem jest wystawienie płatnego zastępstwa za tego nauczyciela. Mamy bowiem z sytuacja podwójnego finansowania godziny lekcyjnej zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Przy czym nie chodzi tu o wypłacenie określonych kwot w ramach delegacji. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w miejscu usytuowania szkoły. Czy jest jakiś wzór dokumentu wydania takiej zgody? Warto zaznaczyć, że czasem bywają sytuacje, w których dyrektor chce wysłać nauczyciela na wartościowe, z punktu widzenia potrzeb szkoły, szkolenie, które realizowane jest w czasie obowiązkowych lekcji danego nauczyciela w miejscu usytuowania szkoły ( bez delegacji). Czy jest jakiś wzór skierowania nauczyciela na takie szkolenie i ponownie podstawa prawna wypłaty nauczycielowi zastępującemu go wynagrodzenia za przepracowane godziny zastępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?